Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Em_di_qua_nga_tu_duong_pho.swf Loi_Hay_Y_DepTriet_Ly_Cuoc_Song__YouTube.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Lưu Trương Kim Thúy

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Chia sẻ kinh nghiệm >

  CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM LỚP 4

  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO

  LƯU TRƯƠNG KIM THÚY

  TỔNG HỢP ÔN TẬP  MÔN  TOÁN LỚP 4

   

  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

   

  CHƯƠNG I

   

  Câu 1:   Số bốn mươi lăm nghìn ba trăm linh tám được viết là:

              A.   45307                   B.   45308                   C.   45380                   D.   45038

   

  Câu 2:  Tìm x biết:

                          a)  x : 3 = 12 321

              A.   x = 4107               B.   x = 417                 C.   x = 36963             D.   x = 36663

                          b)  x  5 = 21250

              A.   x = 4250               B.   x = 425                 C.   x = 525                 D.   x = 5250

   

   

   

  Câu 3:  Tính chu vi hình sau:                                       A           4cm              B

              A.  6cm                       C.  10cm

                                                                                                                           2cm

              B.  8cm                        D.  12cm                        D                               C

                                                                                                

  Câu 4:   Một cửa hàng trong hai ngày bán được 620 kg gạo. Hỏi trong 7 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (Biết rằng số gạo mỗi ngày bán được là như nhau).

              A.   4340 kg                B.   434 kg                  C.   217 kg                  D.   2170 kg

   

  Câu 5:  Điền dấu thích hợp vào ô trống:

              a) 75032   £ 75302 +12200                           c ) 98763 £ 98675 - 33467

              b) 100000 £ 99999                                        d) 87652  £ 87652

   

  Câu 6:  Giá trị của biểu thức: 876 – m với m = 432 là:

               A.   444                      B.  434                        C.   424                       D.   414

   

  Câu 7:  Giá trị của biểu thức 8 a với =100 là:

              A. 8100                       B. 800                         C. 1008                       D. 1800

   

  Câu 8:  Tính chu vi hình vuông cạnh a với a = 9 cm

              A.  18 cm                    B.   81 cm                    C.   36 cm                    D.   63 cm

   

  Câu 9:   Số 870549 đọc là:

              A. Tám mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.

              B. Tám trăm bảy mươi nghìn bốn trăm năm mươi chín.

              C. Tám trăm linh bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.

              D.  Tám trăm bảy mươi nghìn năm trăm bốn mươi chín.

   

  Câu 10:  Số bé nhất trong các số sau: 785432; 784532; 785342; 785324 là:

              A.   785432                 B.   784532                 C.   785342                 D.   785234

   

  Câu 11:  Các số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn.

              A.   567899; 567898; 567897; 567896.

              B.   865742; 865842; 865942; 865043.

              C.   978653; 979653; 970653; 980653.

              D.   754219; 764219; 774219; 775219.

   

  Câu 12: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

              a) 496857 < 497899   £                     c) 545630 = 554630   £

              b) 657890 > 658999   £                     d) 289357 < 290000   £

   

  Câu 13:  Chữ số 6 trong số 986738 thuộc hàng nào? lớp nào?

              A.   Hàng nghìn, lớp nghìn.            C.   Hàng chục nghìn, lớp nghìn.

              B.   Hàng trăm, lớp nghìn.              D.   Hàng trăm, lớp đơn vị.

   

  Câu 14:  Số gồm 6 trăm nghìn, 6 trăm, 4 chục và 3 đơn vị viết là:

              A.   664300                 B.   606430                 C.   600634                 D.   600643

   

  Câu 15: Giá trị của chữ số 5 trong số sau: 765430.

              A.   50000                   B.   500000                 C.   5000                     D.   500

   

  Câu 16:  Số có 6 chữ số lớn nhất là:

              A.   999999                 B.   666666                 C.   100000                 D.   900000

   

  Câu 17:  Số bảy trăm triệu có bao nhiêu chữ số 0:

              A.   7                           B.   10                         C.   9                           D.   8

   

  Câu 18:  Đọc số sau: 325600608

              A.   Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu mươi nghìn sáu trăm linh tám.

              B.   Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn sáu trăm linh tám.

              C.   Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu nghìn sáu trăm linh tám.

              D.   Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn sáu trăm tám mươi.

   

  Câu 19:  Giá trị của chữ số 8 trong số sau: 45873246.

              A.   8 000                    B.   80 000                  C.   800 000                D.   8 000 000

   

   

  Câu 20:  Nối mỗi dòng bên trái với mỗi dòng bên phải để được kết quả đúng.

              A.   Bảy trăm triệu.                             1.    70 000.

              B.   Bảy chục triệu.                             2.    700 000.

              C.   Bảy trăm nghìn.                            3.    700 000 000.

              D.   Bảy mươi nghìn.                          4.    70 000 000          

   

  Câu 21:  Số tự nhiên liền số: 3004 là:

              A.   3003.                    B.   3033                     C.   3005                     D.   3014

   

  Câu 22:  Số tự nhiên liền trứơc số 10001 là:

              A.   10011.                  B.   10002                   C.   10021                   D.   10000

   

  Câu 23:  Chọn số nào để được số tự nhiên liên tiếp 99998;........100000.

              A.   99997                   B.   9999                                 C.   99999                   D.   100 001   

   

  Câu 24:  Tìm số tròn chục x, biết: 58 < x < 70

              A.   40                         B.   50                         C.   60                         D.   69

   

  Câu 25:  Tìm x biết: 6 < x < 9 và x là số lẻ :

              A.   6                           B.   7                           C.   8                           D.   9

   

  Câu 26:  6tạ 50kg = ? kg

              A.   650kg                   B.   6500kg                 C.   6050kg                 D.   5060kg    

   

  Câu 27:   36000kg = ? tấn

              A.  36 tấn                    B.  360 tấn                  C.  600 tấn                  D.   306 tấn

   

  Câu 28:  Một cửa hàng ngày đầu bán được 64 tấn gạo, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày đầu 4 tấn .Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu ki lô gam gạo?

              A.  124 kg                   B.  256 kg                   C.  124000 kg             D.   60000 kg 

   

  Câu 29:  3 kg 7g = ? g.

              A.  37 g                       B.  307 g                     C.  370 g                     D.  3007 g

   

  Câu 30:  6dag 5 g = ? g.

              A.  65 g                       B.  605 g                     C.  56 g                       D.  650 g

   

  Câu 31:  503g = ? …hg…g.

              A.  50hg 3g                 B.  5hg 3g                   C.  500hg 3g               D.  5hg 30g

   

  Câu 32:  Mỗi bao gạo nặng 3 tạ .Một ô tô chở 9 tấn gạo thì chở được bao nhiêu bao như vậy?

              A.   90 bao                  B.   900 bao                 C.   30 bao                   D.   270 bao

   

  Câu 33:   phút = ? giây.

              A.   15 giây                 B.   20 giây                  C.   25 giây                  D.   30 giây

   

  Câu 34: 2500 năm = ? thế kỷ.

              A.   25                         B.   500                       C.   250                       D.   50

   

  Câu 35:  5 phút 40 giây = ? giây.

              A.   540                       B.   340                       C.   3040                     D.  405

   

  Câu 36:  Năm 1459 thuộc thế kỷ thư mấy?

              A                                 .   XII                          B.   XIII                      C.   XIV          D.   XV

   

  Câu 37:  Số thích hợp điền vào ô trống là:

  a)      478£65 < 478165               A.   0               B.   1               C.  2                D.   3

  b)      26589 > £6589                   A.   3               B.   2               C.  1                D.   4

  c)      75687£ = 756873               A.   1               B.   2               C.  3                D.   4

  d)      297658 < £97658               A.   0               B.   1               C.  2                D.   3

   

  Câu 38:  Một người đi xe máy trong  phút được 324 m. Hỏi trong một giây người ấy đi được bao nhiêu mét?

              A.  27 m                      B.  12 m                      C.  3888 m                  D.  270 m

   

  Câu 39:  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

              a) 1980 là thế kỷ XX.           £                       c) 84 phút = 1 giờ 14 phút. £

              b) Một ngày, 6 giờ = 26 giờ. £                      d)  thế kỷ = 20 năm         £

   

  Câu 40:  Trung bình cộng của các số:  43 ; 166 ; 151 ; là:

              A.   360                       B.   180                       C.   120                       D.   12

   

  Câu 41:  Số trung bình cộng của hai số bằng 14. Biết một trong hai số đó bằng 17. Tìm số kia?

              A.   3                           B.   21                         C.   11                         D.   31

   

  Câu 42:  Số trung bình cộng của hai số bằng 40. Biết rằng một trong hai số đó bằng 58. Tìm số kia?

              A.   98                         B.  18                          C.   49                         D.   22

   

  Câu 43: Một đội đắp đường, một ngày đắp được 150 m. Ngày thứ hai đắp được 100 m. ngày thứ ba đắp được gấp hai lần ngày thứ hai. Hỏi trung bình mỗi ngày đội đó đắp được bao nhiêu mét đường?

              A.   15 m                     B.   150 m                   C.   250 m                   D.   500m

   

  Câu 44:  Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp Năm lần lượt là: 148 cm; 146 cm ; 144 cm ; 142 cm; 140 cm. Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi cm là bao nhiêu xăng-ti-mét?

              A.   144 cm                 B.   142 cm                  C.   145 cm                  D.  146 cm

   

  Câu 45:  Dân số của một xã trong 3 năm tăng thêm lần lượt là: 106 người ; 92 người ; 81 người. Hỏi trung bình mỗi năm mỗi năm dân số của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

              A.   96 người               B.   83 người               C.   93 người               D.   81 người.

   

  Câu 46:  Nối phép toán với kết quả đúng.

              A. (35 + 40 + 30 ) : 3.                                     1.   37

              B. ( 45 + 22 + 34 + 31 + 53) : 5.                     2.   35

              C. (81 + 72 + 63) : 4.                                      3.   47

              D. ( 41 + 45 + 27 + 75) : 4.                             4.   54

   

  Câu 47:  Kết quả của phép cộng: 697583 +245736 =?

              A.   843319                 B.   942319                 C.   943219                 D.   943319

   

  Câu 48:  Tìm x biết: 549 + x =  976.

              A.   x = 427                 B.   x = 327                 C.   x = 437                 D.   x = 337

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  CHƯƠNG II

   

  Câu 49:  Một phân xưởng lắp xe đạp, sáu tháng đầu lắp được 36900 xe đạp, sáu tháng cuối năm lắp được nhiều hơn sáu tháng đầu năm 6900 xe đạp. Hỏi cả năm phân xưởng lắp được bao nhiêu xe đạp?

              A.   43800 xe đạp.                                 C.   80700 xe đạp

              B.   70700 xe đạp                                  D.   50700 xe đạp                 

   

  Câu 50: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

              a) 32864 +5374 = 38238.    £                        c) 289950 + 4761 = 284711. £

              b) 6728 + 2012 = 13858. £                         d) 532 + 314 = 656.           £

   

  Câu 51:  Kết quả của phép trừ: 865847 – 376758 = ?

              A.   488089                 B.   489089                 C.   479089                 D.   489189.

   

  Câu 52:   Năm nay học sinh của một trường A trồng được 325900 cây. Năm ngoái trồng được nhiều hơn năm nay 91700 cây. Hỏi cả hai năm học sinh trường A trồng được bao nhiêu cây?

              A.   417600 cây           B.   509300 cây           C.   733500 cây           D.   743500 cây.

   

  Câu 53:  Quãng đường từ Cần Thơ đến Hà Nội dài 2340 km. Quãng đường từ Cần Thơ đến Đà Nẵng dài 1640 km . Tính quãng đường từ Đà Nẵng đến Hà Nội dài bao nhiêu ki-lô-mét?

              A.   700km                  B.   1700 km               C.   3980 km               D.   800 km.

   

  Câu 54:  Tính giá trị của a+b nếu a = 56 và b = 29.

              A.   27                         B.   37                         C.   85                         D.   75.

   

  Câu 55:  Tính giá trị của mn nếu m = 34 và n = 8.

              A.   42                         B.   262                       C.   282                       D.   272.

   

  Câu 56:  Chọn số thích hợp:  563 + 856 = 856 + ......?

              A.   856                       B.   563                       C.   1419                     D.   293

   

  Câu 57:  Tính:  abc. Nếu a = 12 ; b = 4 ; c = 2.

              A.   96                         B.   50                         C.   72                         D.   32.

   

  Câu 58:  Tính:  (m + n) p biết m = 30 ; m = 40 ; p = 8 .

              A.   350                       B.   78                         C.   560                       D.   56

   

  Câu 59:  Chọn số thích hợp: ( 637 + 245) +259 = (637 + 259) + ………?

              A.   259                       B.    931                      C.   1141                     D.   245

   

  Câu 60:  Một trại nuôi bò sữa lần đầu thu được m lít sữa, lần thứ hai thu đượ n lít sữa. Hỏi cả hai lần thu được bao nhiêu lít sũa? Biết m = 897 ; n = 754.

              A.  1551 lít                  B.  1651 lít                  C.  1615 lít                  D.  1515 lít.

   

  Câu 61:  Một cửa hàng bán gạo ngày thứ nhất bán được m kg gạo, ngày thứ hai bán được n kg gạo, ngày thứ ba bán được p kg gạo. Hỏi cả ba ngày của hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Biết m = 587 ; n = 450 ; p = 500.

              A.   1537 kg                B.   1437 kg                C.   1527 kg                D.   1427 kg.

   

  Câu 62:  Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng là: 42 và 18.

              A.   24 và 12               B.   6 và 12                  C.   12 và 30                D.   24 và 6.

   

  Câu 63:  Hai đội công nhân cùng đào một con đường dài 900 m, đội thứ nhất đào ít hơn đội thứ hai 164 m. Hỏi mỗi đội đào được bao nhiêu mét đường?

              A.   204 m và 368 m                           C.   386 m và 523 m               

              B.   532 m và 696 m                            D.   368 mvà 532 m

   

  Câu 64:  Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng là: 1200 và 120.

              A.   660 và 780                                   C.   420 và 540                       

              B.   540 và 660                                    D.   540 và 606

   

  Câu 65:  Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 45 tuổi. chị hơn em 11 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

             A.   28 tuổi và 17 tuổi                         C.   17 tuổi và 6 tuổi

             B.   39 tuổi và 28 tuổi                         D.    39 tuổi và 17 tuổi

  Câu 66:  Cả hai lớp 4E và 4H trồng được 700 cây. Lớp 4E rồng được ít hơn lớp 4H là 150 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

              A.   425 cây và 575 cây.                     C.   275 cây và 425 cây

              B.   125 cây và 275 cây.                      D.   275 cây và 575 cây

   

  Câu 67:  Thu hoạch ở 2 thửa ruộng được 6 tấn 4 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai là 10 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

              A.   27kg và 37kg                               C.   270kg và 370kg

              B.   2700kg và 3700kg                        D.   4700kg và 3700kg

   

  Câu 68:  Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng là: 485 và 45.

              A.   175 và 220.          B.   265 và 310            C.   175 và 265            D.   220 và 265

   

  Câu 69:  Góc nào sau đây là góc bẹt?

             
       
           
   

   

   

                                                                                     

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  •

        O                                            M                                    N                                 P    

              A.    Góc O                 B.   Góc M                  C.   Góc N             D.    Góc P

   

   

  Câu 70:  Tam giác bên có mấy góc nhọn?                             A

              A.   3                         C.   1                                               

   

              B.   2                          D.   O                              B                   C

   

  Câu 71:  Phát biểu nào sau đây là đúng:                                                        

              A.   Góc nhọn lớn hơn góc vuông.                 C.   Góc tù lớn hơn góc vuông.

              B.   Góc bẹt nhỏ hơn góc tù.                          D.   Góc nhọn lớn hơn góc tù.

   

  Câu 72:  Hai cạnh nào vuông góc nhau:

              A.   BC vuông góc CD.                       A                  B

              B.   AB vuông góc AD.          

              C.   AB vuông góc BC.           

              D.   BC vuông góc AD.                     

                                                                          D                              C

  Câu 73:  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:             M                  N

              a) MN và NP vuông góc.                   £

              b) MN và MQ vuông góc.                  £   

              c) MQ và QP vuông góc.                    £

              d) QP và PN không vuông góc           £        Q                        P

   

  Câu 74: &nbs


  Nhắn tin cho tác giả
  Lưu Trương Kim Thúy @ 12:29 01/11/2013
  Số lượt xem: 336
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Nhúng mã HTML